Senior Software Developer and Resource Manager in EPAM Systems. Writes articles about Computational Intelligence. Current twitter account @fatihxy0

I am a software developer and a sociology student. I am writing this article as a sociology student and my intention for this article to be understood by everyone, not only developers.

Python is an interpreted programming language written in 1991 by the Dutch computer scientist Guido van Rossum. The most important feature distinguishes Python from other programming languages is that the whitespaces are also taken into the account in the grammatical structure of language in order to increase the code readability.

Image for post
Image for post

It means that you can also manage the flow of the program with spaces. In this way, it…


Burada yazılanları iyi kavrayabilmek için aşağıdaki iki blog yazısını okumanızı tavsiye ederim.

Yapay sinir ağlarına gelmeden önce kavram karmaşıklığını önlemek adına birkaç tanım yapmak istiyorum.

Copyright FatihErikli — Epam
Copyright FatihErikli — Epam

Yapay Zeka (Artificial Intelligence)
Bilgisayar ile klasik problem çözme senaryolarında bir veri setinin çıktısı her ne zaman ve her ne durumda olursa olsun aynı olmak zorundadır. Yapay zeka bu davranıştan biraz daha farklı olarak, insanların işlem yapma tekniklerine daha yakın, tutarlı olmayan ama kullanışlı olan tekniklerin en ana kategorisidir.

Makine Öğrenmesi (Machine Learning) Yapay zekanın alt kümesidir. Temel olarak, kendi ürettiği sonuçlar ile kendisini daha kullanışlı çıkarımlar yapmak adına…


Image for post
Image for post

Python Hollandalı bilgisayar bilimcisi Guido van Rossum tarafından 1991 yılında yazılmış yorumlanan bir programlama dilidir. Python’ı diğer programlama dillerinden ayıran en önemli özelliği kod okunabilirliğini arttırmak amacıyla dilin gramer yapısında boşlukların da (whitespace) hesaba katılmasıdır.

Bu programın akışını boşluk karakterleriyle de yönetebileceğiniz anlamına gelmektedir. Bu sayede yazılan göz ile taramaya daha müsait olur ve eğer önerdiği tasarım prensiblerini takip ederseniz projenizi ölçeklendirmeniz diğer programlama dillerine nazaran daha kolay olur.


2010 yılından beri Linux Yaz Kampı kampı adı altında ile düzenlenen kamp bu sene biraz daha farklı idi. Geçtigimiz senenin sonunda bu geleneği başlatan Mustafa Akgül hocamızı kaybettik. Hiç bitmeyen bir yaşam enerjisi ile kanlarımıza işlediği özgür yazılım felsefesini yaymak artık bizlere düşüyor.

Mustafa Akgül (10 Mayıs 1948–13 Aralık 2017), Türk mühendis, matematikçi. Düzenlediği birçok etkinlik, eğitim, seminer ve konferans veyayımladığı yazılar, e-posta listeleriyle Türkiye’de internet ve teknoloji kültürünün gelişmesi, özgür yazılım felsefesinin yaygınlaşması konularında öncülük etmiştir.

Ben geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de Django sınıfından sorumluydum. İlk hafta Django sınıfının düzenini kurduktan sonra Arayüz programlama sınıfına desteğe gitme…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store